Tư vấn khác

Các dịch vụ tư vấn khác Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Giao thông Mê Kông (MCTthực hiện như sau:

Thẩm tra hồ sơ thiết kế sẽ bao gồm:
- Sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công với thiết kế cơ sở;
- Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế công trình;
- Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Đánh giá mức độ an toàn công trình;
- Sự hợp lý của việc chọn dây chuyền, thiết bị công nghệ (nếu có);
- Sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Thẩm tra hồ sơ dự toán sẽ bao gồm:
- Kiểm tra khối lượng các công tác xây lắp trong hồ sơ dự toán nhà thầu thiết kế lập.
- Kiểm tra việc áp dụng định mức, đơn giá phù hợp với từng công việc thi công.
- Kiểm tra việc áp dụng giá thành vật liệu phù hợp với giá thị trường.
- Kiểm tra việc áp dụng các tỷ lệ phí phù hợp qui định hiện hành của pháp luật.

Các dự án điển hình

Đại lý Mitsubishi - Isamco

Đại lý Mitsubishi - Isamco

ISAMCO là một trong các đại lý ủy quyền chính thức và uy tín nhất của hãng sản xuất xe ô tô nổi tiếng Mitsubishi tại Việt Nam.
SAMCO Building Q1

SAMCO Building Q1

Khu văn phòng kinh doanh dịch vụ ô tô và Nhà đậu xe cao tầng SAMCO