Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Giao thông Mê Kông là một trong những Công ty có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên đảm nhận các vị trí công việc như sau:

Chính sách tuyển dụng

1. Xây dựng tinh thần phát huy trí tuệ của mỗi nhân sự để hình thành tri thức tập thể.

2. Nâng cao nhận thức, hành động kỷ luật, xây dựng tư tưởng kỷ luật và con người kỷ luật, hướng đến xây dựng “Văn hóa kỷ luật”.

3. Quan điểm đánh giá nhân sự: Nhân sự được đánh giá trên tinh thần hỗ trợ, hợp tác hoàn thành công việc. Công ty duy trì việc đánh giá nhân sự thường xuyên.

4. Quan điểm tuyển dụng: Tuyển dụng bổ sung nguồn nhân sự phù hợp nhu cầu công việc của Công ty.

5. Quan điểm đãi ngộ:

- Lương theo mặt bằng chung của xã hội, xứng đáng với đóng góp của mỗi cá nhân.
- Thưởng cho cá nhân dựa trên kết quả đánh giá xếp loại hằng tháng.
- Các chế độ, phúc lợi khác: BHXH; BHYT; đồng phục, bảo hộ LĐ, hỗ trợ cưới hỏi; hỗ trợ tang chế…