LẬP DỰ TOÁN:

-
Thông tư 06/2010/TT-BXD hướng dẫn PP xác định giá ca máy

- Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư XD

- Quyết định 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí tư vấn và QLDA

- Định mức quy hoạch xây dựng

- Đơn giá XDCB khu vực Tp. HCM.

- Định mức dự toán XDCB - phần xây dựng

PHÁP LUẬT XÂY DỰNG

- Luật xây dựng

- Luật đấu thầu

- Luật đầu tư

- Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư xây dựng

- Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đấu thầu 

 

 

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054:2005

- Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCVN 104:2007

- Tiêu chuẩn thiết kế kế cấu áo đường

- Quy chuẩn VN về Qui hoạch xây dựng
Địa chỉ: 163 Điện Biên Phủ - F.15 - Q.Bình Thạnh - Tp. HCM
Điện thoại: (84-8) 35140314
Fax: (84-8) 35140163
Email: info@mekongco.vn
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Đang online: 2
Lượt truy cập: 585744
© 2011 MEKONG. Designed & Developed by EMSVN