co cau to chuc1. Sơ đồ tổ chức Công ty
co cau to chuc

2. Hội đồng quản trị

Họ và tên

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Ông Lê Viết Thanh Phong

Chủ tịch

Thạc sĩ kỹ thuật

Ông Hoàng Cao Tiến

Ủy viên

KS cầu đường, Cử nhân QTDN

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Ủy viên

3. Ban kiểm soát

Họ và tên

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Ông Trần Việt Khoa

Trưởng ban

KS Cầu đường, Cử nhân NN

Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên

Kiến trúc sư

Ông Mai Biên Thùy

Ủy viên

KS Cầu đường


4. Ban giám đốc

Họ và tên

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Ông Lê Viết Thanh Phong

Giám đốc

Thạc sĩ kỹ thuật

Ông Hoàng Cao Tiến

P.Giám đốc

Kỹ sư Cầu đường, Cử nhân QTDN

 

TIN KHÁC
Quá trình phát triển
Tầm nhìn sứ mệnh
Kỷ niệm 10 năm "Ngày Gia đình Việt Nam"
Hội diễn văn nghệ Sáng mãi tên Người
Hình ảnh hoạt động vì người nghèo
Tuyên dương 37 gia đình tiêu biểu nhân kỷ niệm 10 năm 'Ngày Gia đình Việt Nam' Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2011)...
Sau nhiều ngày luyện tập và chuẩn bị, vào ngày 07/05, Hội diễn văn nghệ Công nhân Viên chức –Lao động do Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) tổ chức đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi (Q.Phú Nhuận).
Trong nhiều năm qua, bên cạnh nỗ lực xây dựng, củng cố vững chắc vị trí của một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cơ khí giao thông, Tổng công ty SAMCO luôn đặc biệt coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp với bản sắc riêng:
Địa chỉ: 163 Điện Biên Phủ - F.15 - Q.Bình Thạnh - Tp. HCM
Điện thoại: (84-8) 35140314
Fax: (84-8) 35140163
Email: info@mekongco.vn
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Đang online: 22
Lượt truy cập: 580160
© 2011 MEKONG. Designed & Developed by EMSVN